učto správě, rychle a on-line


Ceník

Služby mohou být účtovány za základě ceny za položku, kteřá činí 23,00 CZK, hodinovou sazbou s výkazem práce 300,00 CZK. Může být sjednána stálá měsíční cena, která je stanovena po vzájemné dohodě na základě rozsahu účetnictví. Tato stálá cena se v případě změny rozsahu účetnictví o více než 15% upraví o stejné procento.

Orientační roční cena zpracování

  • daňové evidence 3 000 - 5 000
  • podvojného účetnictví malá firma 5 000 - 7 000
  • podvojného účetnictví střední firma nad 10 000

 

Při způsobu zpracování Účto On-line se cena snižuje v návaznosti na rozsah dokladů zadávaný klientem.