učto správě, rychle a on-line


On-line účto

Vaše účetnictví můžeme zpracovat klasickým dodavatelským způsobem, kdy nám předáte Vaše doklady, my je zpracujeme a předáme Vám požadované výstupy, doklady, v případě zájmu budeme Vaše doklady archivovat. Dalším možným způsobem zpracování podvojného, mzdového účetnictví i daňové evidence je několik variant Účta On-line.

  • Účto On-line může být vedeno na technických prostředcích našich i Vašich. V případě, že zvolíte možnost pracovat na našich prostředcích, bude Vám udělen přístup na náš server s nainstalovaným účetním programem pro Vaši společnost. Podle Vašeho přání budou mít Vaši pracovníci možnost v SW on-line pracovat, například vystavovat faktury, zadávat pokladní příjmové a výdajové doklady, vést pokladní knihu, docházku a další druhy evidence. Tyto doklady bude možné tiskout a ukládat přímo u Vás v kanceláři. Ostatní doklady do SW zadáme my a spolu s Vámi zadanými doklady zaúčtujeme. Tento způsob Vás zbaví starostí s aktualizacemi SW, zálohováním dat a podobně. Jste stále On-line, vidíte například vaše pohledávky, závazky, hospodářský výsledek, můžet nás kontrolovat, jestli pracujeme podle Vašich představ.

    Velmi podobně je možné zpracovávat On-Line účto na Vašich technických prostředcích.

  • tento způsob zpracování je velmi efektivní, kdy Vám šetří čas a peníze například za vypisování pokladních dokladů, vydaných faktur. Protože si tyto doklady v příslušném modulu SW pořídíte Vy, nezaplatíte nám tedy za čas potřebný pro jejich pořízení námi jako dodavatelem služby. Uživatelská práva jsou ošetřena tak, aby nemohlo dojít k přepsání údajů bez souhlasu obou stran.
  • při obou způsobech jsou termíny a způsoby předávání dokladů stanoveny dohodou, stejně jako kontaktní osoby. Reakční doba na Vaše požadavky je nejdéle 12 hodin, reakční doba na naše požadavky je jeden den.
  • připravíme pro Vás na Vaše přání různé přehledové tabulky, reporty, saldokonta a podobně.
  • proškolení Vašich pracovníků pro zvolený SW zajistíme
  • máme připravené vzorové postupy pro Vás i pro nás, které naladíme na Vaše požadavky.