učto správě, rychle a on-line


Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví vedeme v souladu s platnou legislativou pro podnikatelské subjekty - výrobní, obchodní a další firmy,  i pro neziskový sektor. Zajišťujeme služby daňového poradce a auditora.

Můžete si zvolit, v jakém účetním SW bude účetnictví Vaši firmy zpracováváno, nabízíme Helios Orange, Pohoda, Infooffice, Alladin, Money.

Komplexní zpracování podvojného účetnictví:

 • sestavení účtového rozvrhu včetně analytického členění na základě požadavků klienta
 • rozlišování nákladů a výnosů na nákladová střediska, činnosti, zakázky podle požadavků
 • kontrola formální správnosti dokladů
 • účtování všech účetních dokladů
 • sestavení účetní závěry (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha k účetní závěrce)
 • zpracování hlášení, přehledů a reportů podle přání klienta
 • zpracování čtvrtletního/měsíčního přiznání k DPH, Souhrnné hlášení
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • zpracování hlášení intrastat
 • přiznání k dani z příjmu právnických osob, daňová optimalizace
 • reonstrukce účetnictví
 • zpracování podrobného manuálu pro klienta (co je účetní doklad, jaké má náležitosti, způsoby předání a podobně)